Prejsť na obsah

Prednosti zariadenia

 • Nevyžaduje servisnú starostlivosť , ani dopĺňanie

 • Nevyžaduje pravidelné kontroly a údržbu

 • Má malé rozmery a preto je ľahko prenosné

 • Umožňuje okamžitý zásah / záchranu majetku

 • Je praktické a veľmi ľahké

 • Má dlhú životnosť

 • Pri hasení nevznikajú znečisťujúce látky

 • Nespôsobuje koróziu, má veľmi nízku toxicitu

 • Je ekologické

 • Môže sa používať pri hasení elektrických zariadení do 100 000 Voltov

 • Účinná látka: aerosól dusičnanu draselného

Návrat na obsah